กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขนาดตัวอักษร
Big Banner ia 1 Big Banner ia 2
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
Rate this item
(0 votes)

รายละเอียด

ดาวน์ โหลด :