กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขนาดตัวอักษร
Big Banner ia 1 Big Banner ia 2

KM (11)

 • รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร PowerPoint 2013 Intermediate to Advanced

  PowerPoint 2013 Intermediate to Advanced เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 

  ดาวน์ โหลด :
 • อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับพื้นฐาน Fundamental

  อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับพื้นฐาน Fundamental

  ดาวน์ โหลด :
 • จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

  จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

  ดาวน์ โหลด :
 • แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

  แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

  ดาวน์ โหลด :
 • มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

  ดาวน์ โหลด :
 • มาตรฐานและจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน

  มาตรฐานและจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน

  ดาวน์ โหลด :
 • โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการของการประเมินผลการคลังรายจ่ายฯ

  โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการของการประเมินผลการคลังรายจ่ายฯ

  ดาวน์ โหลด :
 • การอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร"

  การอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร"   ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

  ดาวน์ โหลด :
 • อบรม "วิทยากรตัวคุณ"

  อบรม "วิทยากรตัวคุณ"

  ดาวน์ โหลด :