กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขนาดตัวอักษร
Big Banner ia 1 Big Banner ia 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (34)

 • การศึกษาดูงานของค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 จังหวัดชัยนาท และจังหวัดเพชรบูรณ์

  03 กุมภาพันธ์ 2560

  ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2560

  ดาวน์ โหลด :
  • 1 (6 Downloads)
  • 2 (0 Downloads)
  • 3 (0 Downloads)
  • 4 (0 Downloads)
  • 5 (0 Downloads)
  • 6 (0 Downloads)
  • 7 (0 Downloads)
  • 8 (0 Downloads)
  • 9 (0 Downloads)
  • 10 (0 Downloads)
  • 11 (0 Downloads)
  • 12 (0 Downloads)
  • 13 (0 Downloads)
  • 14 (0 Downloads)
  • 15 (0 Downloads)
  • 16 (0 Downloads)
  • 17 (0 Downloads)
  • 18 (0 Downloads)
  • 19 (0 Downloads)
 • พิธีบรรพชาอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

  02 ธันวาคม 2559

  พิธีบรรพชาอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี                 

 • การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

  26 ตุลาคม 2559

  การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

  ดาวน์ โหลด :
 • การประชุมค.ต.ป. ครั้งที่ 10/2559 เพื่อขอรับนโยบายการดำเนินงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรมบังคับคดี

  29 สิงหาคม 2559

  การประชุมค.ต.ป. ครั้งที่ 10/2559 เพื่อขอรับนโยบายการดำเนินงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรมบังคับคดี ณ ห้องประชุมคชสาร 2 อาคารกรมบังคับคดี เวลา 09.00 น.

  ดาวน์ โหลด :
  • 1 (0 Downloads)
  • 2 (0 Downloads)
  • 3 (0 Downloads)
  • 4 (0 Downloads)
  • 5 (0 Downloads)
 • การศึกษาดูงานของค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559

  30 พฤษภาคม 2559

  ดาวน์ โหลด :