กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขนาดตัวอักษร
Big Banner ia 1 Big Banner ia 2
10 - 01- 2017
หน่วยตรวจสอบภายในในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมสนับสนุนภารกิจการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559

ณ บริเวณประตู 1 ฝั่งพระแม่ธรณี อาคารศาลฎีกา (เดิม)

ดาวน์ โหลด :