กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
Road Map กระทรวงยุติธรรม

 

1. การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

    -  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   

    -  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

    -  กรมบังคับคดี 

    -  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

 

2. การพัฒนาพฤตินิสัยและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน

    -  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

    -  กรมคุมประพฤติ 

    -  กรมราชทัณฑ์ 

 

3. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

    -  สำนักงาน ป.ป.ส. 

 

4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

    -  สำนักงาน ป.ป.ท 

 

5. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

     -  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     -  สำนักงาน ปปง. 

 

6. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

    -  สำนักงานกิจการยุติธรรม 

       - สรุปงาน โครงการ และกิจกรรมสำคัญตาม Road Map กระทรวงยุติธรรม ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

    -  สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

    -  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

Read 1457 times
ตุลาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

06 ตุลาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 4
  • 1