Print this page 20 - 06- 2013
จะติดต่อกับเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ที่ไหน
Written by 
Rate this item
(2 votes)
การติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ท่านควรตรวจสอบว่าคดีนั้นศาลใดเป็นผู้ออกหมายบังคับคดีซึ่งหากเป็นศาลจังหวัดใด ท่านก็สามารถติดต่อเจ้าพนักงาน บังคับคดีจังหวัดนั้น ๆ ได้ แต่หากเป็นศาลในกรุงเทพมหานคร ยกเว้นศาลจังหวัดมีนบุรีก็ให้ท่านติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีที่กรมบังคับคดีได้โดยตรง ซึ่งหากท่านประสงค์จะให้ ยึดอสังหาริมทรัพย์ หรือยึดสินทรัพย์ หรือขับไล่ หรือขอให้รื้อถอน ก็ให้ติดต่อที่กองยึดทรัพย์สิน หากประสงค์จะขอให้อายัดทรัพย์ ก็ให้ติดต่อกองอายัดทรัพย์สิน สำหรับกรณีที่ เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดแล้ว ให้ท่านติดต่อได้ที่กองจำหน่ายทรัพย์สิน
Read 3734 times

Latest from ศทส